Czym jest reklama outdoorowa?

Czym jest reklama outdoorowa?

Reklama outdoorowa bierze swoją nazwę z języka angielskiego i oznacza zewnętrzną formę promocji. To taka reklama, która znajduje się poza miejscem zamieszkania konsumenta i ma na celu jego pozyskanie, gdy przebywa on poza domem. Co ciekawe, zalążki tego rodzaju ogłoszeń można było spotkać od początku wymiany handlowej między osobami. Szczególnie wyraźnie było to widać, gdy właściciele starożytnych karczm wywieszali swoje szyldy. Zmiany w tej formie rozpoczęły się w połowie XIX wieku, gdy w Stanach Zjednoczonych zaczęto wywieszać ogromne billboardy.

Jakie są rodzaje reklamy outdoorowej?

Te rodzaje reklamy mają za zadanie dotrzeć do dużej ilości odbiorców. Dlatego najczęściej spotyka się je w tych miejscach, w których występują największe skupiska osób. Jako najlepsze miejsca wymienia się ruchliwe skrzyżowania oraz autostrady. Nie ma ukierunkowania na docelową grupę konsumencką a ich treść jest neutralna i służy przeważnie budowie świadomości danej marki.

Najpopularniejszymi nośnikami reklamy zewnętrznej są:

  • billboardy, czyli tablice stosowanych do prezentacji plakatów reklamowych, najczęściej umieszczanych na budynkach w centrach dużych miast lub na tablicach przy drogach o dużym natężeniu ruchu,
  • citylight rozumiany jako panel reklamowy znajdujący się za podświetloną szybą; takie rozwiązania spotyka się na przystankach komunikacji miejskiej lub latarniach,
  • reklama wielkoformatowa – najczęściej wisząca na rusztowaniach remontowanych budynków, o powierzchni przekraczającej 100 m2,
  • reklama pneumatycznarozkładająca się podczas pompowania, wykorzystywana podczas imprez odbywających się na świeżym powietrzu.

Jak wykorzystać reklamę outdoorową?

Twórcy tego typu promocji kierują się minimalizacją treści. W ten sposób osoba oglądająca banner łatwiej przyswoi przekaz. Im więcej elementów, tym większy chaos, przez co potencjalny klient zniechęca się. Z tego względu plakat powinien jasno przekazywać informacje a kolory na nim muszą być intensywne. Ciekawą formą jest zastosowanie elementów 2D i 3D, które z łatwością przyciągną odbiorcę.